Tillsyn

Här ska du kolla ditt tak

En grundlig undersökning av taket två gånger per år (tidigt på våren och sent på hösten) lönar sig flera gånger om. Här är de viktigaste delarna som ska kontrolleras.

Det allra viktigaste – utöver själva kontrollen – är att rensa eller tvätta takytor, täckprofiler, vinkelrännor, hängrännor och stuprör så att kvistar, grenar, löv, mossa och alger försvinner. All smuts och rester av växter suger till sig regnvatten och hindrar snön att glida av. När fukten blir kvar på taket letar den sig snabbt in via sprickor. När du har fått tak och andra delar rena är det dags för en ordentlig koll av taket. Om någon tegelpanna saknas eller om det finns sprickor i några syns detta ofta från marken liksom större skador på vinkelrännor och hängrännor. Mindre skador kan ibland upptäckas om du använder en riktigt stark kikare. Men det är trots allt bäst att klättra upp på taket. Du kan t.ex. inte se sprickor i takpapp från marken, inte ens med kikare. 

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Kontroll och rengöring av takytor bör ske minst två gånger per år och lämpligen utföras vår och höst. 
Rengöring av ränndalar och brunnar är av stor vikt för taktäckningens livslängd och säkerhet mot läckage. 
Detaljer som extra noga bör kontrolleras och underhållas är: 
►ANSLUTNINGAR TILL TAKBRUNNAR. 
►UPPDRAGNINGAR. 
►HÖRN. 
►GENOMFÖRINGAR - STOSAR. 
►ANSLUTNINGAR TILL PLÅTDETALJER. 
Måste snö bortskottas från takytan ska detta ske med sådan försiktighet att tätskiktet inte skadas , 10 sm snö ska bli kvar på taket , det ska undvika skador av tak material . 
Åtgärder till följd av större skador, eller i samband med installationer på taket bör ske i samarbete med erfaren fackman.

Tak med bra lutning ger bättre skydd mot nederbörd och håller längre. Platta tak ger upphov till en hel del problem. På grund av taket är just platt, rinner inte regnvatten och smält snö undan på samma sätt som lutande tak. Platta tak måste kontrolleras ofta, rensa bort löv och annat som kan förhindra att vattnet inte rinner bort. Platta tak är som regel täckta med takpapp som lätt går sönder. Gå på platta tak med mjuka skor och trappa inte på vasst föremål.

Takpannor som har mycket mossa kan ställa till problem då fukten kan leta sig mellan pannorna. Finns mycket mossa på takpannor ska de rengöras försiktigt.

 

Tänk på säkerheten när du rör dig på taket!


fall.jpgDenna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)